Story Lab

Story Lab to cykl projektów teatralno-edukacyjnych, powstałych we współpracy i z udziałem z młodzieżą licealną, adresowany do przede wszystkim do ich  rówieśników. W opracowanej w ASSITEJ formule powstają spektakle oparte na wywiadach, które przeprowadzają, wzbogaceni o adekwatne, dostarczone im w serii warsztatów, narzędzia, młodzi ludzie ze swoimi rodzinami, znajomymi, świadkami historii, ważnymi postaciami życia politycznego i społecznego. Uczestnicy projektu starają się zainicjować dialog międzypokoleniowy. Nie boją się poruszać trudnych tematów np. kwestii ograniczenia wolności i buntu we współczesnym świecie. Do rozmowy włączają  publiczność.

Do tej pory odbyły się następujące edycje: „StoryLab 1986″ (2016), „StoryLab 1968″ (2019), „StoryLab 1970” reż. Wojciech Faruga (2020), „Story Lab 1981. Stan wojenny” reż. Wojciech Faruga (2021)