Korczak Online

KORCZAK ONLINE (2020) był propozycją dla widzów teatralnych w formule online. Zaprezentowaliśmy wybór najciekawszych spektakli i wydarzeń ostatnich lat, związanych z Międzynarodowym Festiwalem Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK DZISIAJ. Wspólnie z ich twórcami postanowiliśmy przełamać geograficzne ograniczenia i udostępnić program szerokiej, już nie tylko warszawskiej publiczności.

Przedstawieniom towarzyszyły również działania online: warsztaty, dyskusje, lekcje teatralne Ogniska Online, które umożliwiły młodym widzom i ich opiekunom pełniejsze wejście w świat i problematykę spektaklu, dały rodzaj podsumowania i przestrzeń na rozmowę o spektaklu.

KORCZAK ONLINE był w naszym zamierzeniu miejscem bezpiecznego spotkania dla wszystkich, którzy kochają teatr oraz tych, którzy go dopiero poznają. Gościliśmy nie tylko młodą publiczność, ale także nauczycieli, pedagogów teatru i artystów.