Kim jesteśmy?

Polski Ośrodek ASSITEJ jest jednym z ponad siedemdziesięciu narodowych ośrodków Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży (Association Internationale du Théâtre Pour l’Enfance et la Jeunesse). Powstał w 1981 roku, dzięki inicjatywie i staraniom Haliny Machulskiej – aktorki, reżyserki, ale przed wszystkim pedagożki z pasją. Powstał, aby inspirować i promować nowatorskie inicjatywy w dziedzinie teatru dla dzieci i młodzieży, zająć się edukacją teatralną, inicjować wymianę doświadczeń między twórcami, przyczynić się do rozwoju dramaturgii i krytyki teatralnej poświęconej szczególnie teatrowi dla dzieci i młodzieży.

Wśród członków stowarzyszenia można znaleźć artystów, instruktorów teatralnych, pedagogów, krytyków teatralnych, naukowców.

Polski Ośrodek, na tle innych ośrodków narodowych, wyróżnia popularyzowanie dramy jako metody pracy z dziećmi i młodzieżą, a także różnorodne formy działań teatralnych, szczególnie z udziałem dzieci i młodzieży lub przez nią samą inicjowane i realizowane.

Misja

ASSITEJ Polska wspiera się na trzech filarach – stałych, corocznych działaniach, jakimi są: Ognisko Teatralne „U Machulskich”, Szkoła Aktorska Haliny i Jana Machulskich oraz Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK DZISIAJ. Realizujemy także mnóstwo innych projektów, angażujących przede wszystkim dzieci i młodzież. Inspirację do pracy czerpiemy z myśli pedagogicznej Janusza Korczaka. Stary Doktor był prekursorem nowoczesnej pedagogiki, uwzględniającej potrzeby i prawa dziecka w społeczeństwie. Realizując nasze działania stale udowadniamy, że teatr jest nie tylko efektywnym narzędziem w edukacji i rozwoju młodego człowieka, ale także, jak z okazji 25 – lecia Stowarzyszenia, napisał Maciej Wojtyszko – jego wieloletni wiceprezes, „… kształtowanie człowieka poprzez teatr to najszlachetniejsza forma rozwijania osobowości i rozumienia zasad komunikacji międzyludzkiej…”

Współpraca międzynarodowa

Nasze stowarzyszenie bierze aktywny udział w międzynarodowej wymianie idei i doświadczeń związanych z twórczością dla dzieci i młodzieży. Jesteśmy obecni na międzynarodowych seminariach, warsztatach, festiwalach, organizujemy międzynarodowe wydarzenia artystyczne. W 2014 roku takim wydarzeniem stała się realizacja w Stambule spektaklu „Herszek” na podstawie opowiadań Janusza Korczaka w wykonaniu tureckich aktorów w reżyserii Adama Biernackiego, a następnie projekty polsko-gruzińskie w reżyserii Wojciecha Farugi: „Prawy lewy na obcasie” (2016), „Dekalog” (2019), „Serce Chopina” (2020). W 2014 roku Polski Ośrodek został gospodarzem 18 Światowego Kongresu ASSITEJ. To najważniejsze spotkanie dla całego międzynarodowego środowiska ASSITEJ. Kongres zbiera się co 3 lata i wytycza kierunki rozwoju stowarzyszenia. Kongres obejmował 250 wydarzeń teatralnych z całego świata, dedykowanych młodym widzom: międzynarodowe konferencje, warsztaty, seminaria, wykłady i prezentacje teatralne. Kongres odwiedziło ponad 14 tysięcy gości m.in. z Argentyny, Australii, Brazylii, Belgi, Kanady, Chin, Danii, Niemiec, Indii, Japonii, Meksyku, Nigerii, Rosji, Arabii Saudyjskiej, Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych i Wietnamu. Dla naszego stowarzyszenia było to prestiżowe wyróżnienie, ale jednocześnie organizacyjne i logistyczne wyzwanie.

Władze ASSITEJ Polska

Adam Biernacki
prezes
Sebastian Królikowski
wiceprezes
Danuta Szczuka
sekretarz generalny
Wojciech Faruga
skarbnik
Anna Kozłowska
członek Zarządu
Waldemar Obłoza
członek Zarządu
Inna Siemicz
członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Joanna Rogacka, Natalia Czekalska, Joanna Mazewska

Sąd Koleżeński:

Mateusz Olszewski, Karolina Adamczyk-Oleszczuk, Dorota Zielińska

Działalność