Kim jesteśmy?

Polski Ośrodek ASSITEJ jest jednym z ponad siedemdziesięciu narodowych ośrodków Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży (Association Internationale du Théâtre Pour l’Enfance et la Jeunesse). Powstał w 1981 roku, dzięki inicjatywie i staraniom Haliny Machulskiej – aktorki, reżyserki, ale przed wszystkim pedagożki z pasją. Powstał, aby inspirować i promować nowatorskie inicjatywy w dziedzinie teatru dla dzieci i młodzieży, zająć się edukacją teatralną, inicjować wymianę doświadczeń między twórcami, przyczynić się do rozwoju dramaturgii i krytyki teatralnej poświęconej szczególnie teatrowi dla dzieci i młodzieży.

Wśród członków stowarzyszenia można znaleźć artystów, instruktorów teatralnych, pedagogów, krytyków teatralnych, naukowców.

Polski Ośrodek, na tle innych ośrodków narodowych, wyróżnia popularyzowanie dramy jako metody pracy z dziećmi i młodzieżą, a także różnorodne formy działań teatralnych, szczególnie z udziałem dzieci i młodzieży lub przez nią samą inicjowane i realizowane.

Misja

ASSITEJ Polska wspiera się na trzech filarach – stałych, corocznych działaniach, jakimi są: Ognisko Teatralne „U Machulskich”, Szkoła Aktorska Haliny i Jana Machulskich oraz Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK DZISIAJ. Realizujemy także mnóstwo innych projektów, angażujących przede wszystkim dzieci i młodzież. Inspirację do pracy czerpiemy z myśli pedagogicznej Janusza Korczaka. Stary Doktor był prekursorem nowoczesnej pedagogiki, uwzględniającej potrzeby i prawa dziecka w społeczeństwie. Realizując nasze działania stale udowadniamy, że teatr jest nie tylko efektywnym narzędziem w edukacji i rozwoju młodego człowieka, ale także, jak z okazji 25 – lecia Stowarzyszenia, napisał Maciej Wojtyszko – jego wieloletni wiceprezes, „… kształtowanie człowieka poprzez teatr to najszlachetniejsza forma rozwijania osobowości i rozumienia zasad komunikacji międzyludzkiej…”

Współpraca międzynarodowa

Nasze stowarzyszenie bierze aktywny udział w międzynarodowej wymianie idei i doświadczeń związanych z twórczością dla dzieci i młodzieży. Jesteśmy obecni na międzynarodowych seminariach, warsztatach, festiwalach, organizujemy międzynarodowe wydarzenia artystyczne. W 2014 roku takim wydarzeniem stała się realizacja w Stambule spektaklu „Herszek” na podstawie opowiadań Janusza Korczaka w wykonaniu tureckich aktorów w reżyserii Adama Biernackiego, a następnie projekty polsko-gruzińskie w reżyserii Wojciecha Farugi: „Prawy lewy na obcasie” (2016), „Dekalog” (2019), „Serce Chopina” (2020). W 2014 roku Polski Ośrodek został gospodarzem 18 Światowego Kongresu ASSITEJ. To najważniejsze spotkanie dla całego międzynarodowego środowiska ASSITEJ. Kongres zbiera się co 3 lata i wytycza kierunki rozwoju stowarzyszenia. Kongres obejmował 250 wydarzeń teatralnych z całego świata, dedykowanych młodym widzom: międzynarodowe konferencje, warsztaty, seminaria, wykłady i prezentacje teatralne. Kongres odwiedziło ponad 14 tysięcy gości m.in. z Argentyny, Australii, Brazylii, Belgi, Kanady, Chin, Danii, Niemiec, Indii, Japonii, Meksyku, Nigerii, Rosji, Arabii Saudyjskiej, Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych i Wietnamu. Dla naszego stowarzyszenia było to prestiżowe wyróżnienie, ale jednocześnie organizacyjne i logistyczne wyzwanie.

Władze ASSITEJ Polska

Adam Biernacki
prezes
Sebastian Królikowski
wiceprezes
Dorota Kowalkowska
sekretarz generalny
Inna Siemicz
skarbnik
Anna Kozłowska
członek Zarządu
Waldemar Obłoza
członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Natalia Czekalska, Joanna Mazewska, Beniamin Koc

Sąd Koleżeński:

Mateusz Olszewski, Dorota Zielińska, Danuta Szczuka

Działalność