Korczak Laboratorium

W latach 2018 i 2019 zrealizowaliśmy dwie edycje projektu KORCZAK LABORATORIUM. Skupiały się one na propagowaniu myśli i dorobku Janusza Korczaka, kierując uwagę swoich odbiorców nie na śmierć wielkiego pedagoga, ale na jego życie i poglądy.

Warsztaty z młodzieżą oraz powstałe w ich efekcie spektakle – instalacje w reżyserii Wojciecha Farugi, były współtworzone i skierowane do nastolatków, oparte na zasadzie edukacji rówieśniczej.

Pierwsza edycja (2018)

Pierwsza edycja (2018) koncentrowała się na młodości autora “Króla Maciusia Pierwszego”, by budować alternatywę dla utrwalonej w zbiorowej świadomości postaci „Starego Doktora” i prezentować Korczaka jako osobowość dynamiczną, często szarpaną sprzecznościami, ale zawsze wierną swoim przekonaniom i wartościom.

Twórcy Korczak Laboratorium:
Reżyseria / scenografia / kostiumy: Wojciech Faruga
Tekst: Weronika Murek
Instruktorzy warsztatów: Filip Grycmacher, Adam Biernacki, Grzegorz Layer, Michał Centkowski, Krystian Łysoń, Sebastian Królikowski, Anna Burzyńska, Emilia Mazur

Druga edycja (Korczak Laboratorium vol. 2 – Pani Stefa, 2019)

W drugiej edycji (Korczak Laboratorium vol. 2 – Pani Stefa, 2019) opowiedzieliśmy o Stefanii Wilczyńskiej, postaci dla Korczaka ogromnie ważnej, a praktycznie zapomnianej. Autor słynnego archiwum zagłady Emmanuel Ringelblum pisał o ich współpracy: „Współpracowali ze sobą przez całe życie. Nawet śmierć ich nie rozłączyła. Poszli razem na śmierć. Wszystko, co związane jest z osobą Korczaka – internat, propagowanie miłości do dzieci – wszystko jest wspólnym dorobkiem obojga”.

Twórcy Korczak Laboratorium vol. 2:
Reżyseria / scenografia / kostiumy: Wojciech Faruga
Tekst: Weronika Murek
Aktorzy: Irena Wójcik / Sebastian Królikowski / Andrzej Michalski / uczniowie Szkoły Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich / uczestnicy warsztatów

Partnerem Projektów było Muzeum Warszawskiej Pragi, a dofinansowane zostały ze środków Narodowego Centrum Kultury.