Kontakt

Polski Ośrodek ASSITEJ

ul. Lubelska 30/32
03-802 Warszawa, Poland

Adres korespondencyjny:

Polski Ośrodek ASSITEJ

Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1, lok. 809
00-110 Warszawa

Wsparcie

Jeśli mają Państwo ochotę wspomóc działania Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ, prosimy o przekazywanie 1,5% podatku (jesteśmy organizacją pożytku publicznego) lub wpłacanie darowizn na nasze konto bankowe o numerze: 15 1240 6175 1111 0000 4571 1752

Darowizny

Darowizny otrzymane w roku 2022

W 2022 r. Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży – ASSITEJ otrzymał darowizny pieniężne w łącznej kwocie 820,00 zł. Na w/w kwotę złożyły się darowizny otrzymane od:

  • osób fizycznych w wysokości 820,00 zł.

Otrzymane darowizny Polski Ośrodek ASSITEJ przeznaczył na cele statutowe oświatowe i kulturalne.

Kwota 820,00 zł otrzymana od osób fizycznych została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z XXVI Międzynarodowym Festiwalem Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK 2022.